Directori de Càtedres UNESCO

De Wiki-castelldefels

Contenido

Càtedres UNESCO a Catalunya

Universitat Politècnica de Catalunya

Càtedra UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria

Web: http://www.cimne.com/websasp/unesco/
pdf.pngPresentació Red de Aulas CIMNE Info_circle.png    Contacte: Emmaria Danesi
pdf.pngPresentació Càtedra UNESCO Mètodes Numèrics en Enginyeria Info_circle.png    Contacte: J. Mora

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

Web: http://www.catunesco.upc.edu/
Contacte: Prof. Jordi Morató
pdf.pngPresentació Càtedra Unesco de Sostenibilitat Info_circle.png

Càtedra UNESCO de Direcció Universitària

Web: http://www.upc.edu/cudu/
Contacte: Prof. Alícia Berlanga y Marisa Juste
pdf.pngPresentació Càtedra UNESCO Direcció Universitària Info_circle.png

Càtedra UNESCO en Tècnica i Cultura Pere Duran i Farell

Web: http://www.upc.edu/cutc/
Contacte: Prof. Antoni Roca Rosell
pdf.pngPresentació Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura (“Pere Duran i Farell”) Info_circle.png

Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament

Webs: http://www.recercaterrassa.upc.edu/node/42 http://www.unescovision.org
Contacte: Prof. Laura Guisasola y Anna Rius, Co‐coordinadores
pdf.pngPresentació Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament Info_circle.png

Universitat Autònoma de Barcelona

Càtedra UNESCO de Comunicació

Web: http://incom.uab.cat/catunesco
Contacte: Dra. María Dolores Montero, Directora
pdf.pngPresentació Càtedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB Info_circle.png

Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans

Web: http://escolapau.uab.cat/

Universitat de Barcelona

Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures

Web: http://www.ub.edu/cdona
amb la Universitat de Vic
Contacte: Prof. Marta Segarra
pdf.pngCàtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures - Seu UB Info_circle.png

Càtedra UNESCO de Bioètica i Dret

Web: http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/

Universitat Oberta de Catalunya

Càtedra UNESCO en e-Learning

Internet:
Contacte: Jordi Cornet, Coordinador Tècnic
pdf.pngPresentació Càtedra UNESCO e-Learning Info_circle.png

Universitat Pompeu Fabra

Càtedra UNESCO en Cultura Iberoamericana

Web: http://www.upf.edu/unesco/
Contacte: professors María Morrás i Juan Carlos Garavaglia (ICREA-UPF)
pdf.pngPresentació del Pla d'activitats Càtedra Iberoamericana Info_circle.png


Càtedra UNESCO d’Estudis Interculturals

Web: http://www.upf.edu/unesco/

Universitat de Girona

Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació

Web: http://www.catedraunesco.com/
Contacte: Prof. Alfons Martinell Sempere
pdf.pngPresentació Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació Info_circle.png

Càtedra Internacional UNESCO sobre Desenvolupament Humà Sostenible: Equitat, Participació i Educació Intercultural

Web: http://www.udg.edu/cunescodhs
Contacte: Dr. Alfons Romero, Director i Dr. Jordi de Cambra, Coordinador
pdf.pngPresentació Càtedra UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible Info_circle.png
pdf.pngPrograma de Formación de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la Universitat de Girona Info_circle.png
pdf.pngObservatori del Desenvolupament Humà Sostenible de Catalunya Info_circle.png

Universitat de Vic

Càtedra UNESCO sobre Dones, Desenvolupament i Cultures

Web: http://www.uvic.cat/node/219
amb la Universitat de Barcelona

Institut d'Estudis Catalans

Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

Web: http://www.iec.cat/CatedraUnesco
Contacte: Prof. Joan A. Argenter, Director
pdf.pngPresentació Càtedra UNESCO Llengües i Educació Info_circle.png

Universitat Ramon Llull

Càtedra UNESCO sobre Educació, Desenvolupament, Tecnologia

Web: http://www.url.edu/cont/internacional/unesco_presentacio.php
Contacte: Dra. Rosa Nomen, Directora i Dra. Rosario Pastor, Coordinadora
pdf.pngPresentació Càtedra UNESCO Educació, Desenvolupament, Tecnologia Info_circle.png

Universitat de Lleida

Càtedra UNESCO de Ciutats Intermèdies: urbanització i desenvolupament

Web: http://www.ceut.udl.cat/

Universitat Rovira i Virgili

Càtedra UNESCO de privades de dades

Web: http://unescoprivadesa.urv.cat/

Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural al Mediterrani

Web: http://www.urv.cat/catedres/unesco.html

Universitat de les Illes Balears

Càtedra UNESCO “Sa Nostra” en Gestió Empresarial i Medi Ambient

Web: http://www.uib.es/catedraunesco/

Universitat d'Alacant

Càtedra UNESCO de Drets d’Autor

Web:

Universitat Jaume I

Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau

Web: http://www.epd.uji.es/

Universitat de València

Càtedra UNESCO d’Estudis de Desenvolupament. Patronat Nord-Sud

Web: http://www.uv.es/psudnord/catedres/unesco.html
Herramientas personales